15 esimerkkiä vetovoiman laista Raamatussa

Itsensä Parantaminen

Vetovoiman laki Raamatussa

Maailma heräsi vetovoiman lain hämmästyttävään filosofiaan The Secret -elokuvan julkaisun myötä. Elokuvan saama valtava mediakuvaus sai suuren yleisön istumaan ja huomioimaan.

Vetovoimalaki ei ole uusi käsite. Termi vetovoimalaki keksittiin 1800-luvun lopulla, mutta käsite on yhtä vanha kuin ihmiskunta itse. Varhaisissa uskonnollisissa teksteissä, mukaan lukien Raamattu, on todisteita tietoisuudestamme sen olemassaolosta.

Tämä saattaa saada sinut miettimään, onko vetovoiman laki raamatullinen? Onko Raamatussa todisteita vetovoiman laista?Vaikka vetovoimalaissa korkeampi voima mainitaan maailmankaikkeudeksi ylläpitääkseen maallista lähestymistapaa ja majoittavan ihmisiä kaikista uskonnoista ja uskonnoista, niin Raamatussa se on korvattu Jumalalla.

Yksi Raamatun perusopetuksista on, että Jumalalle kaikki on mahdollista – Matteus 19:26.

Tässä artikkelissa tarkastellaan niitä Raamatun tapauksia, joissa vetovoiman lain periaatteet ovat ilmeisiä. Täältä löydät lukuisia esimerkkejä tällaisista tapauksista.

Mitä Raamattu sanoo vetovoiman laista?

Huolehdi siitä, ettei kukaan ota teitä vangiksi onton ja petollisen filosofian kautta, joka on riippuvainen inhimillisestä perinteestä ja tämän maailman alkuainehengellisistä voimista Kristuksen sijaan. – Kolossalaiskirje 2:8

Tätä lainaavat usein ne, jotka sanovat, että vetovoimalaki on vastoin Raamatun perusperiaatteita. Tämä on vain väärinkäsitys ja väärinkäsitys. Jos vaivaudut kaivamaan syvemmälle ja ymmärtämään molempien ydinkäsitteitä, löydät lukuisia yhtäläisyyksiä.

Raamattu sanoo,

Jumalalla on elämällesi suunnitelma ja tarkoitus. Tämä on totta jokaiselle ihmiselle tässä universumissa. Ja se on hyvässä mielessä – ei katastrofia vaan toivoa varten.

Sillä minä tiedän suunnitelmani sinua varten, sanoo Herra, suunnitelmat menestyäksesi ja olla vahingoittamatta sinua, suunnitelmat antaa sinulle toivoa ja tulevaisuutta. – Jeremia 29:11

Jumala haluaa sinun olevan onnellinen, tyytyväinen ja rauhallinen elämässäsi. Jumala haluaa sinun kokevan rakkautta ja yltäkylläisyyttä.

… Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja että heillä olisi sitä yltäkylläisemmin. – Johannes 10:10

Mitä Raamattu sanoo ilmentymisestä?

Monet uskovat, että tavoitteidesi ja halujesi ilmaiseminen on ristiriidassa kristinuskon hengen ja Raamatun opetusten kanssa. Se ei voi olla kauempana totuudesta.

Jos katsot tarpeeksi tarkasti, huomaat, että merkitys ja tarkoitus ovat samat.

Raamatusta löydät,

Jumala haluaa sinun saavuttavan unelmasi ja toteuttavan tavoitteesi. Raamattu on selvää, että vain silloin sinä tuot hänelle kunniaa ja kunniaa.

Pyrin kohti tavoitetta Jumalan ylöspäin kutsuvan kutsun palkinnoksi Kristuksessa Jeesuksessa. – Filippiläiskirje 3:14

Jumala ei halua sinun stressaavan mistään, vaan keskittää vain energiasi rukouksiin. Sinun tarvitsee vain tehdä hyviä tekoja, olla kiitollinen ja esittää pyyntö.

Älä ole mistään huolissasi, vaan esitä pyyntösi Jumalalle joka tilanteessa rukoilemalla ja anomalla kiittäen. – Filippiläiskirje 4:6

Lisää esimerkkejä vetovoiman laista Raamatussa

Olipa kyseessä vetovoimalaki tai ilmentymisprosessi, löydät lukuisia esimerkkejä niistä Raamatusta. Tulet hämmästymään, kun löydät Raamatusta ohjeita ilmaisemiseen.

 1. Pyydä, niin sinulle annetaan; etsi, niin sinä löydät; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen, joka pyytää, saa; joka etsii, löytää; ja sille joka kolkuttaa, sille ovi avataan. – Matteus 7:7-8

 2. Jos voit uskoa, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. – Markus 9.23

 3. Sen tähden minä sanon teille: älkää olko huolissanne hengestänne, mitä syötte tai juotte, älkääkä ruumiistanne, mitä puette päällenne. – Matteus 6:25-27

 4. Ja kaikki, mitä te anotte rukouksessa uskoen, sen te saatte. – Matteus 21:22

 5. Kuten mies ajattelee sydämessään, niin hän on. – Sananlaskut 23:7

 6. Älä mukaudu tämän maailman malliin, vaan muutu mielesi uudistumisen kautta. – Roomalaisille 12:2

 7. Älä kiinnitä katsettasi näkyvään, vaan näkymättömään, sillä näkyvä on väliaikaista, mutta näkymätön on ikuista. – Korinttolaisille 4:18

 8. Tehtäköön se sinulle uskosi mukaan. – Matteus 9:29

 9. Anna, niin sinulle annetaan. Hyvä mitta, painettuna, yhteen ravistettuna ja yli juoksevana, kaadetaan syliisi. Sillä sillä mitalla, jota käytät, se mitataan sinulle. – Luukas 6:38

 10. Sen tähden minä sanon teille: mitä ikinä pyydätte rukouksessa, uskokaa saannene, niin se on teidän. – Markus 11:24

 11. Jumalan valtakunta ei tule tarkkailemalla; eivätkä he sano: 'Katso tästä!' tai 'Katso siellä!' Sillä todellakin Jumalan valtakunta on sisälläsi. – Luukas 17:20-21

 12. Ja Jumala teki maan pedot lajiensa mukaan ja karjaa lajiensa mukaan, ja kaiken, mikä maan päällä matelee, lajinsa mukaan; ja Jumala näki sen olevan hyvää. – Mooseksen kirja 1:25

 13. Silloin Herra vastasi minulle: Kirjoita näy. Tee se selkeästi tableteissa, jotta kuka tahansa voi lukea sen nopeasti. Sillä näky on vielä määräaikana, mutta lopussa se puhuu eikä valehtele. Vaikka se viipyy, odota sitä. koska se tulee varmasti, se ei ole myöhäistä. – Habakuk 2:3

 14. Totisesti minä sanon teille: jokainen, joka uskoo minuun, tekee niitä tekoja, joita minä olen tehnyt, ja he tekevät vielä suurempiakin asioita kuin nämä, koska minä menen Isän tykö. Ja minä teen, mitä te anotte minun nimessäni, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Voit pyytää minulta mitä tahansa nimessäni, ja minä teen sen. – Johannes 14:12-14

 15. Lopuksi, veljet ja sisaret, kaikki mikä on totta, mikä on jaloa, mikä on oikein, mikä puhdasta, mikä on ihanaa, mikä tahansa on ihailtavaa – jos jokin on erinomaista tai kiitettävää – ajattele sellaisia ​​asioita. – Filippiläiskirje 4:8

Päätös ajatuksia

Vetovoiman laki ja Jumala liittyvät oleellisesti monin tavoin. Ehkä käytetty terminologia on erilainen ja tapa ilmaista ja esittää käsite vaihtelee. Vetovoiman laki ei sano, että Jumalaa ei ole, tai se ei pyydä sinua olemaan uskomatta sellaiseen, eikä Raamattu sano, että vetovoiman lain käsite on mahdoton tai sitä ei voida noudattaa.

Yhteyden löytäminen on kyse näkemyksistä ja näkökulmista. Lue Raamattua oikealla mielentilalla ja ymmärrä vetovoiman ja ilmentymisen laki oikealla lähestymistavalla. Tulet huomaamaan, että he tarjoavat samoja opetuksia.

Usko on toivottujen asioiden olemus, todiste siitä, mitä ei nähdä. – Heprea 11:1

Haluat ehkä myös tutustua lopulliseen oppaaseemme komentosarjan ilmentämismenetelmät , tai lataa vetovoiman lain suunnittelija alkaa ilmetä tänään.