Kiitollisuuden vaikutukset aivoihin

Itsensä Parantaminen

Kiitollisuuden vaikutukset aivoihin

Kiitollisuus on saamassa näkyvyyttä ja saa ylistäviä arvosteluja lukemattomista eduistaan. Tämä voimakas tunne, kun se käännetään merkityksellisiksi eleiksi, voi hyödyttää sekä antajaa että vastaanottajaa.

Tämä johtaa meidät kysymyksiin. Miten kiitollisuus toimii? Muuttaako kiitollisuus aivoja? Kuinka kiitollisuus vaikuttaa aivoihin?

Tässä artikkelissa tutkitaan, kuinka kiitollisuuden ilmaukset vaikuttavat sinuun ja välittämiisi ihmisiin.Miten kiitollisuus toimii?

Kiitollisuus, kun sitä harjoitetaan missä tahansa sen lukemattomista muodoista, liittyy onneen ja tyytyväisyyteen. Tämä on totta riippumatta siitä, annammeko sen tai vastaanottopäässä. Se on itse asiassa kiitollisuuden kauneus. Siitä on hyötyä kaikille mukana oleville.

Kiitollisuuden ja onnen välinen yhteys on moninainen. Kiitollisuuden ilmaiseminen laukaisee positiivisia tunteita - onnellisuus on heistä näkyvin. Muita tunteita ovat optimismi, itsetunto, empatia, epäitsekkyys ja henkisyys. Ja kaikki nämä tiet johtavat puhtaaseen iloon.

Kiitollisuutta ei ole tarkoitettu käytettäväksi vain ympärillämme oleville ihmisille. Se voi tehdä ihmeensä myös itseämme kohtaan. Voimme aina käyttää enemmän ystävällisyyttä, anteeksiantoa ja ymmärrystä itsestämme, mikä tekee elämästämme helpompaa ja siedettävämpää.

Positiivisten tunteiden virtaus kiitollisuuden harjoittamisen seurauksena voi johtaa moniin hyviin asioihin elämässä. Kuten terveydentila, vahvemmat ihmissuhteet ja lisääntynyt tuottavuus.

Miten kiitollisuus vaikuttaa aivoihin?

Kiitollisuuden yhteys aivoihin on todistettu kiistattomasti useissa kliinisissä tutkimuksissa.

Kiitollisuuden tunteisiin liittyvät moraaliset tuomiot käsitellään oikealla anteriorisessa temporaalisessa aivokuoressa, aivojen osassa, joka liittyy pitkäaikaismuistin luomiseen ja säilyttämiseen absorboimalla visuaalista ja sanallista tietoa.

Ihmisillä, jotka kokevat kiitollisuuden tunteita, on havaittu olevan suurempi määrä harmaata ainetta oikeassa alemmassa temporaalisessa gyrusessa. Keskushermoston neurokemialliset vaihtelut selittävät kiitollisuuden olemassaolon joissakin meistä, toisissa ei.

Kiitollisuus voi tuottaa silkkaa ilon ja tyytyväisyyden tunteita. Fysiologisella tasolla tämä voidaan selittää välittäjäaineiden dopamiinin ja serotoniinin vapautumisella. Nämä ovat kaksi välittäjäainetta, jotka vastaavat hyvän olon tunteesta.

Näiden välittäjäaineiden läsnäolo järjestelmässämme saa meidät tuntemaan olonsa onnelliseksi ja parantaa mielialaamme. Tällä tapahtumien käänteellä on useita seurauksia, kuten pelko ja ahdistus vähentävät stressihormonin säätelyä ja rohkaisevat perustietojemme uudelleenjärjestelyä positiivisen ajattelun avulla.

The päivittäistä kiitollisuuden harjoittelua luo uusia hermopolkuja positiivisiin tunteisiin, kuten onnellisuuteen ja tyytyväisyyteen. Tietoinen ja säännöllinen kiitollisuuden harjoittaminen voi vahvistaa näitä hermopolkuja ja luoda meihin pysyvän positiivisen ja kiitollisen käyttäytymismallin.

Jotkut kiitollisuuden yleisistä vaikutuksista kehon toimintoihin ja psyykkisiin tiloihin ovat:

  • Helpotusta stressistä ja ahdistuksesta
  • Kivun ja vaivojen vähentäminen
  • Unen laadun paraneminen
  • Negatiivisten tunteiden eliminointi
  • Masennustason lasku

Muuttaako kiitollisuus aivoja?

Tästä aiheesta on tehty laajoja tutkimuksia ja kaikki viittaavat samaan vastaukseen. Kyllä, kiitollisuuden harjoittaminen johtaa aivojen rakenteen muutoksiin.

On todistettu kiistattomasti, että kiitollisuuden ilmaukset aiheuttavat muutoksia aivojen hermorakenteissa. Tästä syntyy positiivisia tunteita, kuten iloa ja täyttymystä. Kiitollisuuden harjoittaminen ja toisten arvostaminen laukaisevat hyvän olon hormonien vapautumisen, mikä varmistaa positiivisen ajattelutavan sekä terveemmän ja vankan immuunijärjestelmän.

Monet tutkimukset viittaavat siihen, että kiitollisuuden harjoittaminen aktivoi aivojen palkitsemiskeskuksen. Tämä muuttaa tapaamme tarkastella maailmaa, ympärillämme olevia ihmisiä ja itseämme.

Kun annamme tai vastaanotamme kiitollisuutta, aivomme pakotetaan keskittymään siihen, mitä meillä on nyt. Jotain, jonka olisimme muuten jättäneet huomiotta tai unohtaneet. Tämä tuo valokeilaan nykyhetkeen, mikä johtaa mindfulnessiin tai hetkessä elämiseen.

Kun huomiomme siirtyy siunauksiin ja nykyhetkeen, se laukaisee välittäjäaineiden, kuten dopamiinin, serotoniinin ja norepinefriinin, vapautumisen. Nämä ovat niitä, jotka hallitsevat tunteitamme, pelkoamme, stressiämme ja ahdistustasojamme. Tämä johtaa onnellisuuden, motivaation ja tyytyväisyyden lisääntymiseen.

Kiitollisuuden psykologiset vaikutukset

Viimeaikaiset tutkimukset ovat paljastaneet kiistattoman yhteyden kiitollisuuden ja mielenterveyden välillä. Sen on aina tiedetty hyödyttävän terveitä, hyvin sopeutuneita ihmisiä. Nämä tutkimukset viittaavat siihen, että kiitollisuuden harjoittelusta voi olla hyötyä myös mielenterveysongelmien kanssa kamppaileville.

Yhdessä neuvonnan kanssa kiitollisuuden harjoittamisella on suuri rooli psyykkisesti sairaiden toipumisessa ja kuntoutuksessa. Yksi kiitollisuuden tärkeimmistä psykologisista eduista on henkisen keskittymisen siirtyminen negatiivisista tunteista positiivisiin.

Useimmat mielenterveysongelmat johtuvat kyvyttömyydestä hylätä negatiivinen ajattelu tai siirtyä pois siitä. Negatiivinen ajattelu johtaa entistä negatiivisempaan ajatteluun muodostaen noidankehän, josta on vaikea päästä eroon.

Kiitollisuuden ilmaukset täyttävät meidät positiivisilla tunteilla, pakottavat mielen keskittymään niihin ja siirtämään huomion pois negatiivisista ajatuksista. Kun ajattelet kuinka onnellinen olet tai kuinka onnelliseksi sait muut tuntemaan kiitollisuutta, luot halkeaman tai katkaisun negatiivisten ajatusten noidankehään.

Tuo tauko vaikeuttaa mielesi miettimään negatiivisuutta. Todennäköisesti se on kaikki, mitä mieli tarvitsee vapautuakseen.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että kiitollisuuden positiiviset vaikutukset pysyvät samoina, vaikka et jaa sitä muiden kanssa. Kuten kiitoskirjeen kirjoittaminen henkilölle, joka on auttanut sinua, mutta ei lähetä sitä tai luovuta sitä henkilölle. Vaikka mainittu henkilö ei olisi tietoinen kiitollisuudestasi häntä kohtaan, sen todetaan silti olevan tehokas psykologisten ongelmien ratkaisemisessa.

Kiitollisuuden vaikutus ei useimmissa tapauksissa ole välitön. Se ei ole taikasauva, joka voi ratkaista ongelmia silmänräpäyksessä. Kiitollisuuden positiiviset vaikutukset kertyvät ajan mittaan ja luovat näkyvän vaikutuksen. Aika, kärsivällisyys ja sinnikkyys ovat avainasemassa kiitollisuuden hyödyn saamisessa.

Vaikka kiitollisuuden hyödyt saattavat viedä aikaa, sen vaikutusten on havaittu olevan pitkäkestoisia. Jotkut viimeaikaiset tutkimukset viittaavat siihen, että kiitollisuuden harjoittaminen saa aivot olemaan vastaanottavaisempia kiitollisuuden vaikutuksille pidempään. Tämä tarkoittaa, että kiitollisuudella on pysyviä psykologisia vaikutuksia aivoihin.

Päätös ajatuksia

Kiitollisuuden harjoittaminen on synonyymi lisää onnea ja tyytyväisyyttä, parempaa terveyttä ja ihmissuhteita sekä maailman katselemista rakkauden ja myötätunnon linssin läpi. Yksinkertaisilla sanoilla ja teoilla voimme parantaa tehokkaasti toisten ja itsemme elämää.

Kääntämällä kiitollisuudenilmaisut itseämme kohti opimme tunnustamaan ja hyväksymään vahvuutemme ja omaisuutemme. Tämä voi auttaa meitä saamaan elämämme hallinnan takaisin ja elämään sitä haluamallamme tavalla.

Arvostus on upea asia. Se saa sen, mikä muissa on erinomaista, kuuluvaksi myös meille. – Voltaire

Suositeltavaa luettavaa: